Меню Затваряне

 

„Еф Джи Мениджмънт енд Травел“ ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 21.10.2021 г. „Еф Джи Мениджмънт енд Травел“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2994-C01 при 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000, 00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.